Albisteak

2020-02-27

Osoko bilkurako idazkariak ondorioztatu du Sesmak Haur Eskolei buruzko inkestaren galdetegia eta datu-basea entregatu behar dituela, eskuineko hirukoak eskatutakoa

Osoko bilkurako idazkariak ondorioztatu du Sesmak Haur Eskolei buruzko inkestaren galdetegia eta datu-basea entregatu behar dituela, eskuineko hirukoak eskatutakoa IRUĂ‘EA

EH Bilduk eskatutako txosten batean ondorioztatu du ez dela aitzakia horiek ez izatea, enpresari eskatu behar zaizkiola eta informazio hori ukatzeko emandako arrazoietako bat bera ere ez datorrela bat Legearekin.

Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurako idazkariaren txosten bat, EH Bilduren eskariz emana, kategorikoa da eta EH Bilduk egindako eskaera babesten du, eskuineko hirukoak berehala eman ditzan haur-eskoletako hizkuntza-eskariari buruz eskatu duen inkestaren galderak (15.000 euro), bai eta hura egiteko erabiltzen ari den datu-basea eta hura sortzeko erabilitako irizpideak ere (nori eta zergatik). Hezkuntza zinegotziak, Fernando Sesmak, argudiatzen du ez dituela eskatutako dokumentuak entregatzen, ez daudelako bere sailaren esku, baizik eta inkesta egin zaion enpresaren esku. Horren aurrean, txostena kategorikoa da: "Zinegotzi ordezkariak, enpresa kontratistaren esku dagoen dokumentu bat eskuratzeko eskaera baten aurrean, aintzat hartu behar du, zinegotzi batek Kontratu bat gauzatzeko eremua. Horretarako, enpresari eskatu beharko lioke, ezin diola uko egin entregatzeari".

"Eskaintzan dokumentazioaren zati bat ematea aurreikusita ez egoteak ez du eragozten dokumentazio hori eskuratu ahal izatea". Osoko Bilkurako idazkariaren txostenak epaitzen du, eta, horren arabera, udal-erregelamenduaren kontrol-organo goreneko arduradunari honako hau ondorioztatzen dio: "Zinegotzi ordezkari jaunak eskatutako dokumentazio guztia edo kontratistaren esku dagoen dokumentazio zatia entregatu behar du". EH Bilduk eskatutako dokumentu zehatzak honako hauek dira: inkesta egiteko erabiltzen ari diren datu basea, datu base hori sortzeko erabiltzen ari diren irizpideak, egiten ari diren galdetegia, azterketa plana eta fitxa teknikoa. Idazkariak berak frogatutzat jo du formularioa eta datu-basea existitzen direla, inkesta bi aste lehenago egin baitzen, eskatu zirenean. "Argi dagoena da gutxienez dokumentu bat, gehien eskatzen den dokumentua, inkestaren galdetegia, badagoela, lana gauzatzeko bigarren astean jada eginda egon behar zuela ikusita. Ondorio horietarako, adierazten dut kontratua urtarrilaren 21ean jarri zela indarrean, eta, beraz, galdetegia bi aste geroago eginda egon behar zela", dio txostenak. Idazkariak esaten ez badu ere, azterketa-planari eta fitxa teknikoari dagokienez, bi dokumentuak egon beharko liratekela eta haztagarriak izan beharko luketela uste da, ustez enpresa esleipendunaren eskaintza (MERCATEC) balorazio-prozesu baten pean jarri baitzen.

Zinegotziak erantzun du, baina ez du Legea betetzen

Osoko Bilkurako idazkariaren txostenak, halaber, EH Bilduk salatutako beste gai bati heltzen dio: ea garaiz eta behar bezala erantzuten zaien espediente horri buruz eskatutako informazio-eskaerei. Zehazki, galdetu du ea dokumentazioa ez aurkeztean eta errekerimendu batzuei ez erantzutean uler daitekeen koalizio erregionalistaren postulatuak "administrazio-isiltasunagatik" onartu izana. Horri dagokionez, idazkariak ondorioztatu du ezin dela figura hori aplikatu; izan ere, "Aipatutako zinegotziek egindako informazio-eskaerek zinegotzi ordezkariaren erantzuna jaso dute, baina ezezkoa, eta, beraz, ez da baiespenik eman, administrazioaren isiltasunagatik".

Hala ere, eta zinegotzi ordezkariak hurrenez hurren emandako ezezko erantzunen lege-oinarriari dagokionez, idazkariak ondorioztatzen du ez direla oinarritzen. Hala, txostenaren hirugarren ondorioak honela dio hitzez hitz: "Zinegotzi ordezkari jaunak informazioa eskuratzeko eskaerei emandako erantzunetan ez du alegatu legeetan aurreikusitako ukatzeko arrazoietako bat bera ere".

EH Bilduren Udal Taldeak oso positiboki baloratu ditu txosten honen ondorioak, izan ere, "Korporatibo gisa ditugun eskubideak esplizituki aitortzea eskatzen dute, baina baita inplizituki aitortzea ere eskuineko hirukoak ez duela legea betetzen eta bere oinarri politikoetan oinarritzen den inkesta baten inguruan bere ehundurak ezkutatzeko egiten ari dela. Inkesta hori erabat ezkutatuta eramaten ari da, eta beldur gara ez ote den prestatzen ari Haur Eskolen egoera duela 37 urtera atzeratu nahi dutenen interesak, euskarazkoak bat eta erdira mugatuz eta, gainera, Nafarroako iparraldeko eremura mugatuz. EH Bilduren ustez, "Enkargu honen inguruan egin den kudeaketak erabat deslegitimatzen du".

 
Hartu hitza!
Zure ideiak entzun nahi ditugu
Batu!
Aktibisten sarera gehitu zaitez
Saretu!
Sare sozialetan aktibismoa
Deskargatu!
Material eta bitartekoen kit-a